NYILATKOZAT ADATKEZELÉS MEGFELELŐSÉGÉRŐL (GDPR)


A FizikoWorld Bt. (székhelye: Kecskemét, Vadkörte utca 15. cégjegyzékszáma: 03-06-116596) a honlapunk látogatói, társaságunkkal kapcsolatba lépő természetes személyek és társaságunkkal szerződött partnerek felé az alábbi nyilatkozatot tesszük.
1. Kijelentjük és nyilatkozunk arról, hogy társaságunk a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet rendelkezéseinek (GDPR) és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.
2. Kijelentjük és nyilatkozunk arról, hogy társaságunk az egészségügyi ellátások kapcsán tudomására jutott természetes személyek adatait, mint adatkezelő kezeli.
3. Nyilatkozunk, hogy személyes adatot kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, valamint az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezelünk. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelési célnak. Személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelünk.
4. Kijelentjük, hogy az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységeink során az 1. pontban foglalt jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett járunk el és ezt megköveteljük valamennyi szerződött partnerüktől is.
5. Nyilatkozunk arról, hogy társaságunk az adatkezelés megkezdése előtt a tájékoztatáshoz való jogot minden érintett részére biztosítja annak érdekében, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével kapcsolatosan. Továbbá az adatkezeléssel összefüggésben az őket megillető jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről is tájékoztatjuk az érintetteket.
6. Az adatkezelés során a FizikoWorld Bt. a személyes adatok védelmére törekszik, biztosítva az érintettek információs önrendelkezési jogát. Ennek érdekében az 1. pontban foglalt jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, megfelelő védelemmel ellátva tároljuk az összegyűjtött személyes adatokat.
7. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy nincs ráhatása a Facebook Inc. által üzemeltetett, és az Adatkezelő által az oldalon Fizikoworld – fizikoterápia, gyógytorna, masszázs alatt létrehozott aloldal adatkezelésére, az oldalon keresztül küldött üzenetek tárolásán, törlésén kívül. Az érintettek adatainak kezeléséről a Facebook Inc. következő címén elérhető tájékoztatójában kaphatnak részletes felvilágosítást: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Amennyiben az érinett korlátozni vagy törölni szeretné a vele kapcsolatos adatokat, úgy ezen igényét kizárólag a Facebook Inc. tudja teljesíteni, így kérjük, hogy a szolgáltatóval lépjen kapcsolatba. Fontos tudnivaló, hogy a Facebook oldal által működtetett sütik egy része akkor is települ a felhasználó gépére, ha az érintett nem rendelkezik Facebook-regisztrációval, de megnyit Facebook-oldalon található tartalmat.
Kecskemét, 2022.01.03.

Dr. Balázs László
Dr. Balázs László
szakmai igazgató

Amiben segíthetünk:

A fizikoterápia, gyógytorna, masszázs kezeléssorozatokból áll, minimum 3-5 maximum 15 kezelésből attól függően milyen terápiás eljárásra van szükség.

mozgásszervi panaszok (pl.: gerinc és végtagfájdalmak)

műtét, sérülés utáni rehabilitáció

neurológiai rehabilitáció

kineziológiai tapasz felhelyezése

gerincferdülés terápia

műtétre felkészítés

Mikor, és miért ajánlott fizikoterápiás kezelések felvétele? 

Tovább >

Fizikoterápiás rendelő

No Code Website Builder